© Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-08-38440567 - Fax: (84) - 08-38118676